Jeg legger vekt på på å avle rasetypiske hunder av god kvalitet både mentalt og eksteriørt. I tillegg skal de vise god arbeidslyst og samtidig fungere som familiehund.

Jeg stiller krav til mine valpekjøpere om at hunden skal trenes – det være seg bruks, lydighet, agility eller redning og ser helst at de også deltar i konkurranser, slik at mitt avlsarbeid blir målbart. Jeg ønsker også at hundene mentaltestes og arrangerer MH-test fortrinnsvis i Arvika, Sverige.

Valpene blir forhåndsregistrert i NKK og leveres med helseattest, mikrochipet og forsikret i Agria – herunder mot skjulte feil. Ormekur er gitt ihht veterinærens anbefaling. For øvrig benyttes NKK’s kjøpekontrakt.'

Valpene vokser opp sentralt i huset og er med i vårt dagligliv. De får møte andre hunder, barn og voksne – tatt med på turer i skog og mark, samt tilvenning til bil.

Høres dette interessant ut for deg så ta gjerne kontakt!

Anne