Tilgjengelighet Tilgjengelig, åpen +3
Kamplyst, jakt Stor +3
Kamplyst, sosial Liten +1
Temperament Livlig +3
Vakt Stor uten bestående agressivitet +2
Forsvarslyst Stor +2
Nervekonstitusjon Relativt nervefast +2
Hårdhet Middels hård +3
Mot Middels +1
Skuddfasthet Skuddfast +
Totalpoeng: +227 Eksteriørdel Bestått
korning emil